Season 2019

DateHomeTime/ResultsAwayLeagueField
Liga Costambar - Lunes
Liga Costambar – Jueves
Liga Costambar - Lunes
Liga Costambar – JuevesLiga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – Martes
Liga Costambar – Martes
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – Martes
Liga Costambar – Martes
Liga Costambar - Lunes
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – Martes
Liga Costambar – Martes
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD

Season 2018

DateHomeTime/ResultsAwayLeagueField
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesRIVER FIELD
Liga Costambar - LunesMARSHALL FIELD
Liga Costambar - LunesLAFAYETTE FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – MartesRIVER FIELD
Liga Costambar – MartesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesMARSHALL FIELD
Liga Costambar – JuevesRIVER FIELD